Съхранение на зърно, обработка и товарене на кораб на Пристанище Варна Запад

Предлагаме на нашите клиенти модерни и надеждни складова база за различни видове зърно. Ние обработваме стоките отговорно и внимателно, като осигуряваме правилния температурен контрол и вентилация.

700 тона/час

Нашето местоположение и оборудване ни позволяват да товарим кораби с изключителен капацитет от приблизително 700 тона/час.

Капацитет

Входящият ни капацитет достига до 1 200 тона/час благодарение на нашите 2 отделни линии от 600 тона/час всяка. Терминалът е оборудван и с разтоварище за влакове, което също достига капацитет от 600 тона/час.

Инвестирахме в 2 алтернативни изходящи капацитета, които ни позволяват ефективно да товарим кораби на Пристанище Варна Запад, а именно:

  • Въздушен лентов транспортьор с капацитет до 1 500 тона/час
  • С камион – до 500 тона/час

Над 100 000 тона

Зърнен терминал Варна Запад разполага с 10 отделни силоза, всеки от 12 500 m3, където в зависимост от продукта, капацитетът за съхранение може да достигне над 100 000 тона.

Уникално разположение

Зърнен терминал Варна Запад е разположен на пристанище Варна Запад, като е свързан с кея чрез въздушен лентов транспортьор от 1,4 км. Това уникално съоръжение е от полза за нашите клиенти, като минимизира техните логистични разходи при товарене на кораби на пристанището.

Товаренето се извършва на кейово място 8 и/или 9, в зависимост от типа и големината на кораба, като кейовите места могат да приемат съдове с газене до 11,20 м и дължина над 160 м.

Свързан директно с кея

Свързан директно с кея чрез въздушен лентов транспортьор от 1,4 км.

Модерно оборудване

Входящият ни капацитет достига до 1 200 тона/час благодарение на нашите 2 отделни линии от 600 тона/час всяка. Терминалът е оборудван и с разтоварище за влакове, което също достига капацитет от 600 тона/час.

Модерно и надеждно

Ние инвестираме в модерни и иновативни складови съоръжения, осигуряващи минимално въздействие върху околната среда.

Партньорствоза успех


inquiries@varnagrain.bg
т. +359 519 97 700