Ключови показатели


100000

тона, капацитет за съхранение

10

Отделни силози

1200

тона/час, входен капацитет

700

тона/час, изходен капацитет

Партньорствоза успех


inquiries@varnagrain.bg
т. +359 519 97 700