Устойчивост

Модерни съоръжения

Ние инвестираме в най-новите технологии за съхранение на зърно, прилагайки най-добрите налични практики. Нашите проекти се изпълняват в сътрудничество с реномирани и надеждни доставчици.

Качество

Ние предлагаме на нашите клиенти услуги от най-високо качество в съответствие със световните стандарти.

Конкурентоспособност

Повишаваме конкурентоспособността си чрез ефективно използване на наличните ресурси и прилагане на съвременни логистични решения.

Отговорност, свързана с хората и околната среда

Ние поемаме ангажимента да управляваме терминала с грижа за здравето на хората и околната среда.

Партньорствоза успех


inquiries@varnagrain.bg
т. +359 519 97 700